Občianske združenie K.U.S.

Občianske združenie K.U.S.

Kultúra, umenie, spolupráca. Názov občianskeho združenie K. U. S. nevznikol len tak náhodou. Tieto samotné pojmy neexistujú oddelene, sú spojenými nádobami, vzájomne a každá zvlášť predstavujú naše fungovanie a pôsobenie v spoločnosti.  Každý jeden z týchto pojmov má pre nás osobitný význam a zmysel.

Základným pilierom je pre nás umenie. Je výsledkom tvorivej cesty jednotlivca alebo skupiny. Pre nás v občianskom združení  K.U.S. je umenie srdcová záležitosť. Žijeme ním, sami ho prijímame a zároveň tvoríme. Každý z nás si našiel cestu vo vizuálnom umení. Sme ľudia, ktorí sa aktívne venujú fotografickej tvorbe a videu.

Výsledkom našej tvorivej činnosti v oblasti vizuálneho umenia je Sick Minded. Je to umelecký projekt a značka oblečenia, ktorá je výsledkom potreby sebavyjadriť sa. Ako média používame fotografiu, poéziu a video. Vytvorili sme performance, v ktorom sa snažíme ísť za pozadie fotografií, čiastočne ich rozhýbať a čiastočne rozrozprávať. Nehľadáme len hranice fotografie, ale aj hranice ľudského sebapoznania.

© Mirka Sliacka Photography

Ako umelecké zoskupenie máme za sebou vyše desiatky úspešných vernisáži a akcií po celom Slovensku. Na každom podujatí vždy pôsobil aj ďalší umelec alebo kapela a tak sme ľuďom priniesli za jeden večer obohacujúci a pestrý kultúrny zážitok.

Pri umeleckých projektoch a v samostatnej tvorbe každého z nás sme okrem iného získali  praktické skúsenosti a „vycibrili si oko“. Bolo teda načase našu vášeň posunúť ďalej. Po založení občianskeho združenie sme zorganizovali už niekoľko úspešných fotografických workshopov. To čo vieme, sme sa rozhodli odovzdať ďalším nadšencom akými sme aj my sami. V tomto procese sme objavili novú sebarealizáciu a rozmer, ako sa o svoju vášeň podeliť ďalej. Niekto môže tvoriť úžasné veci, ale pokiaľ si ich necháva „v šuflíku“ a nezdieľa ich s ostatnými, môže síce  tvoriť umenie, ale nepodieľa sa na kultúre.

Na kultúru sa môžeme pozerať ako na prebiehajúce udalosti a akcie, prístupné štandardne širšej verejnosti. Z ľudského aspektu je to ale skôr to, že s tým čo robím, vystúpim na svetlo sveta. Odprezentujem svoje veci, prácu a tvorbu, ktorej verím, pretože je to časť mňa samotného. Akonáhle zdieľam svoju tvorbu s ostatnými, nechávam ich nazrieť do svojho sveta, do miest, kde by sa možno inak vôbec nedostali. Pridávam svoj kúsok do mozaiky nazvanej „kultúra“, vďaka ktorej sa navzájom spoznávame, sprístupňujeme, zisťujeme, že nás spájajú spoločné obavy, radosti aj výzvy. Vytvárame určitý spoločný obraz sveta. Kultúra je teda jednoznačne spojená so spolupodieľaním sa.

© Ivan Derka Photography

A tu sa dostávame k tretiemu bodu definujúcemu naše občianske združenie. K spolupráci.

Kultúru robia ľudia. Jednotlivý interpreti v oblasti hudby, divadla, fotografie, filmu, tanca… Tvoria ju ľudia, ktorých aj v našom kraji osobne poznáme. Samozrejme na to potrebujú aj priestory, ktoré môžu zabezpečovať kluby, kaviarne, a teda ďalší ľudia, ktorí sú za nimi.

Je to symbióza medzi ľuďmi, ktorí priestor poskytujú a tými, ktorí ho majú čím zaplniť. Na druhej strane sú potom ľudia, ktorý prídu tento zážitok zdieľať, fanúšikovia, zvedavci, ľudia hľadajúci niečo iné, niečo viac. Ľudia lační po tom rozšíriť si priestor a vesmír svojho poznania. 

Medzitým je neskutočná reťaz okolo zapojených jedincov. Technici, zvukári, osvetľovači, organizátori. Bez nikoho z nich by sa ten malý zázrak, príjemný koncert alebo netradičná výstava, nikdy nezrealizovali.

Práve v tomto priestore sme sa rozhodli pôsobiť aj my.

Ivan