BÁSNE

BÁSNE

The Cage that i own

 

This performance of dark clouds,

Playing hide and seek, hiding in my raws,

Abandoned houses from live fabric, In my ruined little town,

Dark windows, like eyes of the death ones, witness my sour.

I heard some voices, maybe trying to help. But i don´t believe in anything anymore.

There is ono one here, no sun for me to know.

Just me, cold, fear and despair –  in this cage that i own.

 

Klietka, ktorú vlastním

 

Toto predstavenie temných mrakov,

Hrajú hru na schovávačku, skrývajúc sa v mojich boľavých miestach,

Opustené domy zo živej tkaniny, v mojom malom zničenom meste,

Temné okná, ako oči mŕtvych, sú svedkami mojej zatrpknutosti.

Počujem hlasy, možno sa snažia pomôcť. Ale ja už ničomu neverím.

Nie je tu nik, nemám už nárok na slnko.

Iba ja, chlad, strach a beznádej – v tejto klietke, ktorú vlastním.

Čierna púť

 

Za mojim dychom

v tepne srdca

V sklenenej nádobe mŕtvy zázrak

Sklúčenosť otca

V zabudnutej izbe v krvavých brázdach

Matka a jej slzy

Za vráskami roky a roky vo vráskach

Za všetky tie roky za všetky hodiny

Za mŕtve sny po domove ani náznak

Za krutý bič v sladkom cukre

V hrobe a tichu v tom šedom súkne

Za piesok v čase

Zrodím sa zase?

Tam, kde nepadajú hviezdy

 

Kto nevydá sa vetru toho zoberie si víchrica

Z fresky plnej hviezd a svetov  špinavá kutica

Chybala mi mladosť tancovať v daždi?

Iskra sa vytratí….

Do morí

Za snami

Navždy

Zatratil som pocit slaných sĺz  odkrývajúc nebo

Lásku ozvenou

snívajúc noc po dni

pod studenou zemou

Čas je sám sebe pánom

Tak čo zostáva?

Naše túžby či sľuby?

Iba hromady tiel

Pod hromadami suti

Označený krížmi

Nezabudnúť na spásu

Za oknami do duše

všetky svetlá pohasnú

Vietor si odnesie

Poslednú spomienku na krásu

The final Station

 

Days are darker now, the winter wind wispering,

Rain drops are here to write me requiem, i lived for suffering

Sitting in my coupe, watching them breeding on the window

They remind the cry of mother, secretly listening behind the door.

You Excentric Idiot!!! This foul tunnel is your final station

So take your sweaty skin and drying sap to that moldy mansion

They have expectations, for you to bacame a dog without teeth,

You will never bite again, just swallow pills to shutter your feel,

You can trash, rip a scream, they will plant a thought to your head to hatch

You will lose your strenght, you can tell them anything, this is your final station

Reduced to wretch.

Cieľová stanica

 

Dni sú teraz chladnejšie, zimný vietor šepká.

Dažďové kvapky sú tu aby mi zložili requiem, žil som pre utrpenie.

Sediac vo svojom kupé, sledujúc ich ako sa množia na okne.

Pripomínajú mi plač mojej matky, tajne načúvajúcej za dverami.

Ty excentrický idiot!! Tento odporný tunel je tvoja cieľová stanica.

Tak si zober svoju upotenú kožu a vysýchajúcu miazgu to toho plesnivého domu.

Majú očakávania, že sa staneš psom bez zubov

Už v živote nepohryzieš, iba budeš prehltať lieky aby si uzavrel svoje cítenie.

Môžeš trhať a kričať, do tvojej hlavy zasadia myšlienku aby sa liahla

Prídeš o silu, môžeš im vravieť čo chceš, toto je tvoje cieľová stanica

Zredukovaný na trosku.