messe galéria

M.E.S.S.E. – Misery Evolutional States of Sugestive Emotions

M.E.S.S.E. je ponorenie sa  do inej stránky nášho ja, ktorú bežne skrývame, no ktorá nás dokáže za určitých podmienok vtiahnuť a už nikdy nepustiť. Je to nastavenie zrkadla sebe samému a podľahnutie tomu čo vidíme. Bez boja…

Projekt rozpráva príbeh pádu do temnoty a neschopnosti sa vzoprieť vlastným démonom.

INTRO

Za mojim dychom
v tepne srdca

V sklenenej nádobe mŕtvy zázrak

Sklúčenosť otca

V zabudnutej izbe v krvavých brázdach

Matka a jej slzy

Za vráskami roky a roky vo vráskach
Za všetky tie roky za všetky hodiny

Za mŕtve sny po domove ani náznak

Za krutý bič v sladkom cukre
V hrobe a tichu v tom šedom súkne

Za piesok v čase
Zrodím sa zase?

OUTRO

Kto nevydá sa vetru toho zoberie si víchrica

Z fresky plnej hviezd a svetov špinavá kutica

Chybala mi mladosť tancovať v daždi?

Iskra sa vytratí….
Do morí
Za snami
Navždy

Zatratil som pocit slaných sĺz odkrývajúc nebo

Lásku ozvenou
snívajúc noc po dni
pod studenou zemou

Čas je sám sebe pánom
Tak čo zostáva?
Naše túžby či sľuby?

Iba hromady tiel
Pod hromadami suti
Označený krížmi
Nezabudnúť na spásu

Za oknami do duše
všetky svetlá pohasnú
Vietor si odnesie
Poslednú spomienku na krásu