Interview so zakladajúcim členom Podborovského spolku Robom Olšiakom

Je veľmi prospešné, keď sa organizujú akcie, ktoré sú zamerané na kultúrny rozvoj, a zároveň ťahajú ľudí z nákupných centier, aby so svojimi rodinami a priateľmi strávili deň v prírode. Za každou dobrou akciou stoja vždy ľudia, ktorí svoju šikovnosť, čas a energiu vložia do toho, aby sa takéto podujatia uskutočnili. Nepochybne medzi ne patrí aj Deň Borovej hory, ktoré sme navštívili. Porozprávali sme sa s Robom Olšiakom, zakladajúcim členom OZ Podborovský spolok, ktorý nám prezradil, čo za tým je.

Ahoj Robo. Vo Zvolene pôsobí občianske združenie Podborovský spolok. Vieš nám povedať, čo bolo podnetom k jeho založeniu a aký je účel Vášho spolku?

Občianske združenie Podborovský Spolok je prirodzeným vyvrcholením občianskych a dobrovoľníckych aktivít na sídlisku Podborová.  Ešte pred jeho oficiálnym vznikom sme sa ako skupina nadšencov, ktorým nebolo ľahostajné v akom prostredí žijeme my a naše deti, snažili vlastným pričinením zlepšovať prostredie okolo nás. Úplný počiatok našich spoločných aktivít bol, kedy sme ako skupinka ľudí spolu s poslancom za mestskú časť Podborová Vladom Luptákom zorganizovali brigádu na vyčistenie lokality Starý mlyn na Podborovej. Nemohli sme sa už pozerať na čierne skládky a „džungľu“ hneď vedľa rodinného cyklochodníka, ktorý tade viedol. Vždy som sa snažil prevziať iniciatívu a nadchnúť pre ňu ľudí v mojej blízkosti a nečakať, že „TO“ spraví „NIEKTO“ za nás. Mám pocit, že ľudia sú príliš ľahostajní k veciam, ktoré sa dejú v ich tesnej blízkosti, a toto ich myslenie sa svojím konaním snažím zmeniť. Ak sú im ľahostajné veci, ktoré sa dejú tesne vedľa nich, ako potom môžeme chcieť, aby to bolo inak pri veciach verejných na úrovni mesta, kraja alebo štátu? Postupne sa naša pozornosť upriamila na krásny kút Zvolena – Borovú horu, na ktorej sme pokračovali v našich aktivitách s cieľom revitalizovať a zviditeľniť túto zabudnutú a zdevastovanú lokalitu Zvolena. Borová hora je vzácnou lokalitou historického a prírodného významu a našim cieľom je ju revitalizovať v súlade s jej ochranou a zachovať ju verejne prístupnú.

Tento rok sa uskutočnil už tretí ročník Dňa Borovej Hory. Ako vznikol nápad zorganizovať takého podujatie a čo je motívom akcie? Na čo všetko si mohli ľudia prísť tento rok?

Nápad zorganizovať Deň Borovej hory nadviazal na obnovu tradície organizovania majálesov na tomto mieste ešte z čias medzivojnového obdobia. Pred piatimi rokmi túto tradíciu obnovili naši priatelia z občianskeho združenia Rytieri Pustého hradu a po nich sme sa s ročnou prestávkou tejto myšlienky chytili my v Podborovskom Spolku. Motívom tejto akcie je pritiahnuť na Borovú horu čo najviac ľudí s cieľom spoznať toto miesto, a zároveň sa aj zabaviť. Program sa snažíme vždy postaviť tak, aby sa zabavili aj tí najmenší vo forme rôznych divadelných predstavení pre deti, workshopov, ukážok kynológie, sokoliarstva, bubnovania atď, ale aj tí starší na koncertoch pri tanci a speve. Termín akcie vždy koordinujeme s Arborétom na Borovej hore, kde zvyčajne bývajú v rovnakom čase Dni rododendronov alebo Dni ruží. Je to program na celý deň, aktívne strávený v prírode a v pohode.


Vždy som sa snažil prevziať iniciatívu a nadchnúť pre ňu ľudí v mojej blízkosti a nečakať, že „TO“ spraví „NIEKTO“ za nás.


Zdroj: Podborovský spolok

Aká je Vaša predstava o možnosti revitalizácie a využitia krásneho prostredia Borovej Hory a ako ju plánujete docieliť?

Posledné dni mesiaca jún boli hektické, kedy sa v krátkom slede diali veľmi dôležité udalosti okolo Borovej hory. Hneď po Dni Borovej hory sa v pondelok 19. júna uskutočnilo zasadnutie zastupiteľstva BBSK, na ktorom sa rozhodovalo o tom, či BBSK prijme ponuku mesta Zvolen na zámenu pozemkov pod Borovou horou. Na tomto zastupiteľstve som vystúpil s príhovorom a zámena sa nakoniec zrealizovala, za čo sme radi. Predstavy o revitalizácii samozrejme máme, ale neradi by sme predbiehali verejnej diskusii s odborníkmi o možnostiach rozvoja, ale tiež ochrane tohto územia. V priebehu leta by sme radi spolu s mestom Zvolen vytvorili pracovnú skupinu a na jeseň zorganizovali podujatie, na ktoré by sme chceli pozvať architektov, pamiatkárov, dizajnérov, krajinotvorcov, archeológov, ochranárov a odborníkov zo sociálnej oblasti a cestovného ruchu. Výstupom tejto odbornej diskusie by mal byť dokument, ktorý by pomohol mestu Zvolen v budúcnosti  koordinovať postup a smer pri revitalizácii Borovej hory.

Okrem iného sa aktívne podieľaš aj na spolupráci s miestnou skateboardovou komunitou. Ako táto spolupráca vznikla, a čo máte už za sebou?

Keď som bol teenager jazdil som s kamarátmi na on-line agresive korčuliach a snívali sme o skateparku, kde by sme boli doma, kde by sme sa mohli stretávať a skúšať si rôzne triky. V tom čase to bola vo Zvolene skoro utópia, ale naši skateboardový kamaráti na čele s Peťom Kamenským o pár rokov neskôr postavali na Zlatom potoku prvý skatepark, ktorý bol v zápätí zrušený a presťahovaný na miesto dnešného skateparku na Lučenskej ceste. Peter ostal pri skateboardingu ešte nejaký čas, ako staviteľ skateparkov pod značkou No Limits Construction, a hľadal možnosti ich financovania. V tej dobe som mal malú firmu, kde sme vypracovávali rôzne, hlavne investičné projekty pre mestá, obce a podnikateľské subjekty na čerpanie finančných prostriedkov z Fondov EÚ, z EHS fondov, úvery v bankách apod. Vtedy, čo bolo asi v rokoch 2004-2005, sme spolu s Peťom hľadali možnosti financovanie takýchto neziskových aktivít a zoznámil ma s Michalom Kuvikom a Peťom Molecom, ktorí to vtedy vo Zvolene ťahali. Následne som im čím ďalej tým viac začal pomáhať, až nakoniec som sa stal štatutárom neziskovky s názvom GRIND Zvolen, n.o., ktorá zastrešovala a financovala aktivity okolo skateboardingu vo Zvolene. Podarilo sa nám otvoriť skateboardovú halu na Zlatom potoku, stavať a udržiavať vonkajší skatepark na Lučenskej ceste, založili sme skateboardovú školu, ktorá funguje dodnes a vychovali si šikovných nástupcov Tomáša Hofbauera a Mareka Lovása z Lowcostu. Podporu im robím dodnes v podobe spoluorganizovania Slovenského Skateboardového pohára, ktorého finále bude aj tento rok v septembri vo Zvolene, a dúfam, že sa tam znovu uvidíme.

Kto alebo čo ťa v živote najviac motivuje a poháňa dopredu? Máš vzory?

Prachy, prachy, prachy… ten, kto ma pozná, vie, že tie nie sú pre mňa motivácia 🙂 Mojou motiváciou je ten pocit, keď niečo spravíš a netešíš sa z toho len ty, ale aj ľudia okolo teba, rodina, priatelia, neznámy ľudia na ulici, v meste… to je moja motivácia. Nemám vzory, len anti-vzory… viem, kým a čím nechcem byť. Nechcem byť apatický, nechcem byť šomroš pri pive, nechcem sa na niekoho vyhovárať, nechcem na niekoho čakať, nechcem byť len konzument. Chcem byť tvorca niečoho dobrého a prospešného…

Tvoje slovo na záver (myšlienka, citát, posolstvo svetu, čo chceš,….)

Nečakaj, že to čo chceš, spraví niekto za teba (okrem žehlenia, prania a umývania riadu 🙂 )

Video Deň Borovej hory by PLOKY from Sick Minded Cult   https://www.youtube.com/watch?v=ycoejuXbfyo

O činnosti Podborovského spolku sa dozvieš na   https://www.facebook.com/PodborovskySpolok/?fref=ts