READ UNDERGROUND


Underground, teda subkultúra mimo hlavného prúdu, môže byť ilegálna. V kultúre sa za underground niekedy označuje aj kult nezávislosti na komerčnom úspechu. Undergroundoví umelci vo všeobecnosti veľmi málo ba niekedy vôbec nereagujú na hlavné kultúrne prúdy, nezáleží im na zviditeľňovaní a na osobnej propagácii, nevčleňujú sa do žiadneho aktuálneho, známeho umeleckého štýlu, alebo hudobného žánru. Takto nejako znie definícia undergroundu zo slovníka.


© Mirka Sliacka


Čo v dnešnej dobe chápeme ako underground?

Pre mňa sú undergroundom napríklad veci z detstva, ktoré boli v minulosti bežné a dnes ich nahradili všadeprítomné digitálne technológie. Magnetofónové pásky a diskmany, pevná linka, analógové fotoaparáty, nintendo, hodinky… V podstate všetky tieto veci dnes nahrádza jediná, smartfón. Telefóny so svojím pripojením na sociálne siete a vôbec virtuálny svet nahradili množstvo bežných vecí a činností, ktoré sme predtým robili a potrebovali k životu. Povedzte si teraz každý pre seba jednu vec, ktorú dnes nerobíte cez telefón resp. počítač či iné digitálne zariadenie. Platíme účty cez telefón, objednávame si veci z webu, komunikujeme na sociálnych sieťach, zisťujeme koľko je hodín, ale hlavne, vyhľadávame informácie a doslova žijeme cez telefón. Keby sme ho stratili, stratíme kus seba. Náš facebookový či instagramový profil (nahraď si prípadne sieťou, ktorú sám/sama využívaš) definuje to kým sme. Vytvárame o sebe virtuálny obraz viac či menej podobný skutočnosti. Je v trende cestovať, stať sa freelancerom, blogovať či točiť tutoriály, tak začnem postovať fotky k danej téme. Keď je k informáciám taký ľahký prístup a je ich obrovské množstvo, ako zistím, ktoré sú tie pravdivé a ktoré lživé?

Odpoveď: Kritické myslenie, teda získavanie a overovanie informácii prostredníctvom viacerých zdrojov. Kritické myslenie je ale založené na čítaní s porozumením. Čítanie nás učí rozmýšľať v kontexte, premýšľať nad dôsledkami, kto číta, má väčšiu slovnú zásobu, vie sa lepšie vyjadrovať a len ten kto číta, môže aj písať.


© Mirka Sliacka


Čo všetko sa dá čítať?

Čítať sa dajú obrazy, čítame z tváre iných ľudí, čítame noviny, knihy, čítame z pier, z obalov, ale najčastejšie čítame z mobilu – správy, statusy, klebety, reklamy, stav bankového konta, smsky, čety.

A kedy ste naposledy čítali knihu? Takú skutočnú, ku ktorej sa dá privoňať, vypiť pri nej šálku horúcej kávy a preniesť sa do iného časopriestoru? Patrím k „starej“ generácii – nečítam knihy v pdfkách. Potrebujem ich držať v rukách. Prelúskavať jednotlivé stránky je pre mňa výzvou, fyzickým  posúvaním sa v deji a zážitkom, akoby každá stránka bola vstupom do príbehu, ktorý môžem čítať len ja.

Čo to teda celé znamená (if you know what I mean)?

Read Underground je našou odpoveďou a reakciou na dobu v akej žijeme, na dobu smartfónov a digitálnych technológii, ktoré pomaly nahrádzajú skutočný svet a ľudí okolo nás.  Je výpoveďou a zároveň varovaním predtým aby nás technológie úplne nepohltili. Aby sme zostávali sami sebou napriek tomu čo je práve aktuálne v trende, aby sme nepodliehali krátkodobým ošiaľom, aby sme vďaka tomu, že “to robia všetci” nepovažovali určité veci za správne či povolené a nevytvárali tak pomýlené normy,  aby sme sa zamýšľali nad dôsledkami svojich slov a činov, aby sme diskutovali, ale skutočne z očí do očí a nielen vo facebookových komentároch.

Tak ako to máš ty? Do you READ UNDERGROUND?

Podporiť nás môžeš nákupom trička. Dámske: https://www.sickmindedcult.eu/shop/damske-tricko-read-undeground/ a pánske: https://www.sickmindedcult.eu/shop/panske-tricko-read-undeground/

Mirka