Konekt – poradenské centrum pre mladých

Konekt je priestor združujúci iniciatívnych ľudí, ktorí sa rozhodli aktívne prispievať k pozitívnym zmenám vo svojom okolí. Keď sme od nich dostali ponuku prezentovať značku a projekt Sick Minded Cult v rámci akcie zameranej na výmenu oblečenia s názvom Swap, neváhali sme. Sme veľmi radi, že sme mali možnosť spoznať mladých ľudí, ktorým nie je spoločnosť a životné prostredie ľahostajné. Z tohto dôvodu prinášame rozhovor s Ali Trnkovou, koordinátorkou Konektu.

Čo je to Konekt a čo je vašim hlavným poslaním?

Konekt je poradenské centrum pre deti a mladých ľudí do 29 rokov. Našim cieľom je: informovať mladých ľudí o možnostiach vzdelávania, zamestnanosti, osobného rozvoja a participácie; vytvárať spoluprácu medzi profesionálmi, ktorí pracujú s mladými ľuďmi; poskytovať mladým ľuďom priestor pre sebarealizáciu, participáciu a aktívne trávenie voľného času.

Ako sa zrodila myšlienka celého projektu?

Myšlienka vytvorenia „offline priestoru“ pre mladých ľudí kde by pod jednou strechou mali „for free“ priestor na svoje aktivity, ale zároveň by bolo miestom kde môžu nájsť informácie v oblastiach im blízkym, nebol len náš výmysel.

Hoci Konekt vznikol na stretnutiach pracovnej skupiny projektu: „Záruky pre mladých vo zvolenskom regióne“, kde sa aktívne stretávali jednak pracovníci s mládežou zo Zvolena a okolia, ale aj množstvo iných, osôb ktoré boli profesne mládeži blízke, potreba vytvorenia takéhoto priestoru nám vychádzala z viacerých prieskumov s ktorými sme sa počas projektu stretli. V tejto súvislosti by som určite nerada opomenula našich expertných partnerov z fínskeho mesta Turku, ktorí nám počas celej tvorby Konektu boli a sú nápomocní nakoľko vo Fínsku sú centrá pre mladých (One-stop shop), nie novodobým trendom, no už zaužívaným termínom a priestorom. Na Slovensku sa pomaly rozbiehajú projekty, programy a podpory, ktoré vytvárajú zaujímavé príležitosti pre mladých ľudí. Takže občas sa stačí postaviť a poobzerať po možnostiach, ktorých je niekedy až neúrekom. Bola by totižto škoda to nevyužiť kým sme mladí a ponuky sa na nás hrnú zo všetkých strán.


… je neustále potrebné mladých ľudí pobádať k tomu aby na sebe pracovali a mohli prebrať aktivity a participovanie po svojich „starších“ predchodcoch…


© Konekt – poradenské centrum pre mladých

V priestoroch Konekt-u sa konal event Swap v rámci NoRé_cyklu zameraný na ekologickú udržateľnosť postavenú na výmene oblečenia. Čo pre teba osobne znamená ekológia a aký je jej význam práve v dnešnej dobe?

Význam ekológie v dnešnej dobe..hm… ak sa hovorí že niečo niekto rieši „za 5 minút 12“…tak v tomto prípade je už „5 minút po 12tej“, teda sme to už trošku prešvihli.

Môj postoj k ekológii je veľmi pozitívny. Hoci netvrdím, že som v tejto téme úplný odborník (stále sa učím ako správne napr. triediť odpad, keďže aj to som donedávna, robila stále nesprávne) veľmi ma to trápi. Je pravda že som sa skôr zameriavala na odpad v prírode (na základe čoho som zorganizovala napr. jarné upratovanie v okolí môjho bydliska) a triedenie, prípadne ako nenakupovať toľko odpadu ktorý má pár minútové využitie (všetko v sáčkoch).

Otázka fast fashion bola pre mňa až do SWAPu nová. Áno, aj ja som rada nakupovala vo výpredajoch ako asi väčšina mladých. Zarážajúcou skutočnosťou po podujatí pre mňa bolo, že až na pár informácií, som predsa tých ostatných 80% informácií o tom, ako naše oblečenie vzniká, vedela.

To ma utvrdilo v tom že hoci sú to v súčasnosti už pravidelne opakované témy, je naozaj dôležité ich ďalej šíriť a niekedy aj opakovať aby to človek nie len vedel ale aj si to uvedomil a aj s tým niečo robil. Malú radu, ktorú som na SWAPe dostala je, že je v poriadku ak nevieme hneď fungovať tak aby sme „nulovo zaťažovali planétu svojou ekologickou stopou“, dôležité je na to však myslieť a pomaly sa snažiť zmeniť svoj pohodlný život na viac prijateľný životnému prostrediu. A za to ďakujem šikovným mladým ľuďom, ktorí tieto témy ďalej šíria a dookola opakujú. Teraz na nich myslím a vnútorne sa teším keď si hrdo pijem s vlastnou slamkou v kaviarni, použijem viackrát ten istý sáčok alebo si kúpim nový kúsok od lokálneho handmade tvorcu či v sekáči.

Aké ďalšie akcie, čo sa týka zamerania a tém, máte v rámci Konekt-u v pláne ďalej organizovať?

V oblastiach, ktorým sa podľa poslania venujeme, je naozaj ešte množstvo množstvo tém, ktoré môžeme mladým priniesť. Momentálne je však pre nás dôležité zistiť, ktoré z nich sú žiadané (čo mladých aktuálne baví a zaujíma) a taktiež viac popracovať na spôsobe, ktorým budeme o sebe mladým dávať vedieť, že sme tu – a pre nich. Prioritou je teda zistiť, ktoré kanály sú najefektívnejšie na distribúciu informácií o Konekt-e a o našom mesačnom programe – podujatiach a cieľovej skupine. Ďalšou z priorít je viac spropagovať možnosť individuálnych konzultácií v rôznych oblastiach, ktoré je  u nás možné využiť.

© Ivan Derka Photography

Konekt je zameraný na mladých ľudí. Ako hodnotíš záujem mladých ľudí o ekologické a spoločenské témy a ich odhodlanie aktívne sa podieľať na zmenách v mieste, kde žijú?

Hoci som mala dlho pocit že vôkol mňa je množstvo mladých nadaných aktívnych ľudí, s odstupom času neviem povedať či to bola realita len v mojom úzkom okolí/ v mojej bubline v ktorej som sa pohybovala alebo je to tak aj všeobecne. Poznám veľa, niekedy až proaktívnych mladých ľudí, no často sa stáva že tí najšikovnejší odchádzajú preč (na školy alebo pracovať do zahraničia). Práve pre túto skutočnosť je neustále potrebné mladých ľudí pobádať k tomu aby na sebe pracovali a mohli prebrať aktivity a participovanie po svojich „starších“ predchodcoch,  ktorí odchádzajú na vysoké školy alebo nabrať skúsenosti do zahraničia, aby sme sa neocitli v cykle dookola vznikajúcich a následne končiacich skvelých projektov a aktivít.

Z vlastnej skúsenosti viem, že možností je veľa, niekedy až toľko že človek sa v tom stráca, rezignuje a nerobí nič. Práve preto si myslím, že je dôležité vytvárať priestory, ktoré ten pretlak informácií trošku upracú a pomôžu mladému človeku vybrať si.

Tvoje slovo na záver (myšlienka, citát, čokoľvek chceš,….)

Moje motto ktorým sa už pár rokov riadim je: „Life isn’t about finding yourself… it’s about creating yourself.“ …čo by som preniesla aj do: „Keď sa ti niečo nepáči, neseď a nenadávaj, ale rob s tým niečo.“

V rámci akcie SWAP sme prezentovali aj značku Sick Minded Cult, naše veci nájdeš tu https://www.sickmindedcult.eu/aashop/

Konekt a jeho činnosť môžeš sledovať aj na https://www.facebook.com/konektzv/