Fotili sme: HIDDEN

@Sveťo Janota


Leto sme sa rozhodli ukončiť novým začiatkom, a to tielkom z pripravovanej série fotografií Loneliness.  Projekt  je zameraný na hlboké vnútorné pocity, ktoré človek prežíva vo chvíľach samoty. Je jemný, emocionálny, náladový a mierne desivý. Témou projektu je  to čo skrývame pod maskou, to kým sme, keď nás nikto nevidí a čo z nás sa v týchto chvíľach vynára na povrch. Na nafotenie takejto témy sme potrebovali vybrať  miesto so silnou atmosférou. Ako prvá voľba padla kaplnka pod Čabradským hradom. Tam nám však naše plány prekazila zamknutá brána a keďže sme sa nechceli vlámať dovnútra počas bieleho dňa, začali sme rozmýšľať nad alternatívnym miestom. „Hmmm… takže podmaňujúce  a osamotené miesto s citeľnou atmosférou (dumáme)…. Bzovík“!!!

Bzovík: Mohutná protiturecká pevnosť Bzovík  na zvlnených rovinách neďaleko Krupiny sa nachádza v blízkosti dedinky toho istého názvu.  Vznikla prestavbou cisterciánskeho opátstva založeného okolo roku 1130. O niekoľko desaťročí neskôr tu vzniklo premonštrátske prepošstvo, ktoré sa stalo najväčším feudálnym panstvom v Honte. V 15. storočí bolo viackrát zničené. V roku 1530 sa prepošstva zmocnil Žigmund Balassa, ktorý rehoľníkov vyhnal a v rokoch 1530 až 1546 pôvodný románsky kláštor prestaval na goticko-renesančný hrad. Jeho vysoké múry  objímajú štvorcové trávnaté nádvorie, v rohoch stoja štyri mohutné veže. Pevnosť bola poškodená na konci druhej svetovej vojny a až v posledných rokoch ju čiastočne zrekonštruovali. (Zdroj: http://slovakia.travel/pevnost-bzovik)

 

Vyrazili sme a nafotili. Po zrelom uvážení (Ploky povedal, že to máme tak urobiť) sme sa rozhodli na hrade (pevnosti) Bzovík  nafotiť aj tielko HIDDEN. Naše fotenie je vždy kreatívny proces a veľa z námetu sa mení alebo priamo vzniká na mieste. Tak tomu bolo aj teraz. Napriek nebezpečenstvu úrazu, ktoré hrozilo nielen nám, ale aj prítomnému francúzskemu buldočkovi, sme strávili príjemné nedeľné popoludnie. Výsledný produkt nášho snaženia kupuj tu: https://www.sickmindedcult.eu/aashop/

mirka

@Sveťo Janota